Projekt

 

Návštěvníci se mohou těšit popularizaci a seznámení s méně tradičním nástrojem na koncertních pódiích, s jeho možnostmi sólového nástroje – za doprovodu klavíru a orchestru, jakož i jeho využití v komorní hudbě v různých instrumentálních kombinacích. Orchestrální část festivalu přispívá k obohacení českého kulturního života o kvalitní, z hlediska současného evropského kontextu dosud nedoceněná hudební díla plodného historického období druhé poloviny 18. století.

 

Jedná se o další krok na cestě k mapování a obnově kulturních tradic našeho národa v oblasti, které je v zahraničí věnována mnohem větší pozornost než v českých zemích. Festival se ve spolupráci s Internationale Rosetti-Gesellschaft (prezident Johannes Moesus) snaží přispět k česko-německému hudebnímu soužití tím, že se zaměřuje na tvorbu českých autorů v německém Wallersteinu a také se inspiruje místním archivem.